Biciklističke ture

Preporučujemo Vam sledeće biciklističke rute:

 
Biciklističke ture – u okolini Kanjiže
1. Čudesni bunar – na Jarašu (2-3 sata)
2. Velebit (2 x 10 km) (3-4 sata)
3. Trešnjevac – Bergelova humka (2 x 12 km) (3-4 sata)
4. Palićko jezero (2 x 25 km) (4-5 sata)
5. Senta (2 x 25 km) (4-5 sata)
6. Horgoš (2 x 15 km) (3-4 sata)
7. Horgoš + (2 x 20 km) (4-5 sata)
8. Jezero “Sarvaš“ kod Horgoša (2 x 10 km) (2-3 sata)
9. Totovo Selo (2 x 20 km) (3-4 sata)
10. Novi Kneževac (2 x 5 km) (1-2 sata)
11. Martonoš (2 x 10 km) (3-4 sata)
12. Kanjiža – Martonoš – Jezero “Sarvaš“ – Horgoš (20+15 km) (4-5 sata)
 
Biciklističke ture – u Mađarskoj 

***Kanjiža (Narodni park, Banja) – Novi Kneževac – Đala (granični prelaz) --- 20 km

1. Segedin (2 x 40 km+ razgledanje grada) (2x3 sata + min. 1 čas) – celodnevni program

2. Opustaser (preko Segedina) (2 x 75 km+ razgledanje istorijskog mesta) – celodnevni program

 

 

 

Za savet i pomoć stoji Vam na raspolaganju:

Društvo ljubitelja prirode iz Kanjiže

Predsednik udruženja: Huszta Erzsébet

www.facebook.com/termeszetjaro.egyesulet

 

Mogućnost iznajmljivanja bicikla postoji na recepciji garni hotela Lupus***, Banje Kanjiže i hotela “Aquapanon”****


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma