Kontakt

Turistička organizacija opštine Kanjiža
Glavni trg 9,
Kanjiža
Tel/Fax: 024/875-414
E-mail: turizam@kanjiza.rs
Web: www.visitkanjiza.rs


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma