DMO Kanjiža

O nama:

         Destinacija Menadžment Organizacija osnovana je 2011 godine ,kao civilna organizacija za promociju i unapređenje turizma na nivou opštine Kanjiža  na domaćem i inostranom turističkom tržištu, a sve u cilju afirmisanja njenih turističkih vrednosti i potencijala.

         Pojam „destinacija“ označava ciljno područje u turizmu, a u slučaju kanjiške opštine, obuhvata 13 naseljenih mesta.

         Cilj menadžmenta turističke destinacije je razvoj održivog turizma, koji se ostvaruje uključivanjem lokalnog stanovništva i usklađivanjem usluga sa potrebama gostiju. 

 


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma