Templomok

 

Szent Mihály Arkangyal – ortodox templom

  Az orthodox templomot Mihály arkangyalnak szentelték. 1775-ben épült, de 1849-ben porig égett. 1851-ben épült az eredeti templom helyén a ma is itt található templom. Az 1923-as nagyjavítás követően szentelte fel Irinej bácskai ortodox püspök. Az elsődleges templomból négy ikont sikerült megmenteni, amelyeket a hires szerb barokk festő  Teodor Ilić Češljar festette. Az első templom építőire és alapítóira vonatkozó adatok elvesztek. Az egyházközség Magyarkanizsa településeit foglalja magába:
 
Sačuvane su četiri ikone iz prvobitnog hrama koje je  naslikao naš čuveni barokni slikar Teodor Ilić Češljar. Izgubljeni su svi značajni podaci o prvim graditeljima i osnivačima svetinje. Parohija obuhvata sva naseljena opštine Kanjiža: Vojvoda Zimonjić, Velebit, Novo Selo, Orom i Trešnjevac...
 

Szent Őrangyalok  – római katolikus templom

 
A plébániát 1750-ben alapították, azelőtt a szabadkai ferencesek lelkipásztorkodtak ezen a területen.
A templom 1768-ban épült. A 48-as szabadságharc idején leégett a város ostromakor. 1857-ben felújították, 1911-ben bővítették és felújították, 1934-ben újrafestették. A belső tér ismételt felújítására 1992-ben került sor, míg 2002-től folyamatosan végzik a külső felújítást, illetve tetőcserét önkormányzati támogatással. Mise minden reggel fél hétkor van. Vásár- és ünnepnapokon pedig fél kilenckor is, illetve esti mise is, nyáron 18, télen 17 órától. Az istentisztelet nyelve a magyar.               
Bejelentett csoportok bármikor megtekinthetik a templombelsőt. A későbarokk klasszicizáló stílusban épült templom, népszerűen a „Nagytemplom” tényleg nagy: hossza 62 m, szélessége 15 m, míg a torony 48,5 m magas, melyben 5 harang szólítja meg a hívőket.  A templom a közvetlen városközpontban van.
 

Szent Pál – római katolikus templom

A nép nyelvén „Kistemplom” a Gesztenyefasor napos oldalán áll, félúton a Nagytemplom és a vasútállomás között. A magyarkanizsai Szent Pál templomot Tukacs Teréz emeltette Isten dicsőségére és férje Tóth Pál emlékére. Építése 1912-ben kezdődött és 1913. május 28-án fejeződött be. Német Zsigmond kanizsai káplán szentelte fel. A templom 23, 5 m hosszú, 7, 5 m széles, 8, 5 m magas és 35 m a torony magassága. A „Kis templom” neogótikus stílusban épült.
A krónikáskönyv szerint a templom a Sz. István utcában épült, mégpedig sok harc után, mert sem az akkori plébános, Márton Mátyás nem akarta, sem a kalocsai érseki hatóság nem helyeselte, hogy ott épüljön, de az özvegy ragaszkodott a helyhez mégpedig azért, amint az 1930-as évek táján az akkori lelkésznek megvallotta, mert egyszer álmában elhalt férjétől azt az utasítást kapta, ott építtesse fel a templomot, ahol az egyik nagy fán fehér galambot lát, s ő itt látta, ahol a templomot fel is építtette.
A toronyban 3 harang található, a Szent Pál (nagyharang), Szent Teréz és a Szent József harang.
A templom főoltára carrarai fehér márványból készült, a hármas tagolású gótikus szárnyas oltárokat mintázza közepén az impozáns Szent Pál szoborral. A kereszthajóban Lourdes-i Mária mellékoltár található ugyancsak fehér márványból.

 


Turizmus
Fő tér 1., Magyarkanizsa
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Üzenet küldése