Iznajmljivanje autobusa

"Kurir Trans"
Široka st.. 40
+381 63 8 900 386, +381 24 878 172
 
“Enka Putnički” D.O.O Novi Kneževac
+381 24 874 650
 
 

 


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma