Kultura

Opština Kanjiža se nalazi u centru kulturoloških strujanja na relaciji Segedin – Subotica – Senta, ge se vekovima čuva i neguje kako srpsko, tako i mađarsko kulturno-istorijsko i folklorno nasleđe.
Ustanove kulture koje se izdvajaju po značaju u opštini Kanjiža i koje svojim programima prevazilaze lokalni značaj su:

Nevladine organizacije su takođe ostvarile značajne uspehe  u oblasti kulture i na izvanredan način dopunjuju ukupan kulturni život grada: SAKUD “Sveti Sava“ iz Kanjiže, KUD “Bartok Bela” iz Horgoša, MKUD “Ozorai Arpad” iz Kanjiže, folklorno-plesni ansambl “Tisa”, Filmska radionica “Cinema”, kao i druga udruženja građana u Kanjiži i u ostalim naseljima opštine.

Manifestacije koje su postale tradicionalne i koje su poznate u celoj regiji: Međunarodna kolonija književnika, Međunarodni festival dečijeg modernog i folklornog plesa, “Bogata Grana” u Trešnjevcu, “Dani berbe” u Horgošu,  Festival improvizovane muzike "Jazz", Festival kukuruza, itd... 

Pored programa i manifestacija kulturnog karaktera posetiocima preporučujemo razgledanje kulturno-istorijskih znamenitosti Kanjiže. 

 

Manifestacije 
Turističko razgledanje grada 
U strogom centru Kanjiže, u neposrednoj blizini Obrazovno-kulturne ustanove „Cnesa” nalazi se  Regionalni kreativni atelje, gde dolaze svetski poznata imena modernog teatra, plesa, muzike i drugih umetnosti. Jožef Nađ, rodom Kanjižanin, boraveći i stvarajući u Francuskoj, dosegao je svetske vrhove, a u zavičaju je utemeljen kreativni atelje koji nosi njegovo ime, pod čijim krovom su i garni hotel...

Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma