Lov

Lovište "Kapetanski rit" istoimenog lovačkog udruženja iz Kanjiže prostire se uz reku Tisu, sa lovnotehničkim objektima:

 • 13 stabilnih čeka,
 • 6 čeka na drveu, 
 • 98 hranilišta za krupnu divljač, 
 • 270 hranilišta za fazanske piliće, površine 8,05 hektara. 

Lovište je pretežno pod oranicama, a zastupljene su i šume, livade, pašnjaci, voćnjaci i ostale površine. U lovištu se nalazi 28 ha višegodišnjih remiza, a udruženje poseduje 40 ha zemljišta u vlasništvu. 

Lovački domovi 

Lovački domovi u Udruženju se nalaze u mestima: 

Kanjiža, Martonoš, Horgoš, Male Pijace, Velebit i Orom. 

Udruženje ima fazaneriu Borac Kanjiža - Adorjan i lovačku kuću. 

Divljač u lovištu: 

 • Srna,
 • Zec,
 • Fazan i 
 • Jarebica 

Ponuda za komercijalni odstrel: 

 • Srndać
 • Srna
 • Zec i 
 • Fazan 

Udruženje nudi kompletnu organizaciju komercijalnih lovova. 

Kontakt: 
Lovačko udruženje "Kapetanski rit" 
Narodni park 4, Kanjiža 
Tel/faks: 024/873-573

Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma