Lov i ribolov

Ribolovna područja na teritoriji opštine Kanjiža pod ingerencijom Ribolovačkog saveza Vojvodine:  Reka Tisa od 133. do 160 km Kanal Tisa - Palić  Mrtva Tisa kod Martonoša.  Dnevne ribolovne dozvole mogu se nabaviti kod ribočuvara.  Kontakt:  Nikolin Miloš - 064/895-01-11 Radovan Kljajić - 064/895-01-27
Lovište "Kapetanski rit" istoimenog lovačkog udruženja iz Kanjiže prostire se uz reku Tisu, sa lovnotehničkim objektima: 13 stabilnih čeka, 6 čeka na drveu,  98 hranilišta za krupnu divljač,  270 hranilišta za fazanske piliće, površine 8,05 hektara.  Lovište je pretežno pod oranicama, a zastupljene su i šume, livade, pašnjaci, voćnjaci i ostale površine. U lovištu se nalazi 28 ha...

Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma