Naselja opštine Kanjiža

Martonoš  Danas selo Martonoš, do 1960. godine zasebna opština, je naselje sa dugom i zanimljivom istorijom.  U pisanim dokumentima se prvi put spominje 1237. godine u vezi sa jednim manastirom po imenu Mortinus koji je nakon tatarske najezde obnovljen. Prilikom obilaska jednog vlastelinskog poseda 1335. godine se spominju plemići iz Martonoša, na primer Bekuš, sin Lerinca od Martonoša i...
Male Pijace – uzalud bismo ovaj naziv tražili čak i najboljim geografskim kartama izdatim pre 1935. godine, iako ima izvrstan položaj: plodno ostrvo u zagrljaju Telečke visoravni (ovde je zovu: Orompart), nekada čuvenog Kiriša i neplodnog Jaraša, na susretu peskovitog zemljišta sa crnicom, brežuljaka sa pašnjacima i ovih sa ritovima – Severna Bačka u minijaturi. Kiriška Pijaca (Körös-piac), a od...
Horgoš je najsevernije naselje Vojvodine i naselje pored kojeg se nalazi i čije ime nosi najprometniji grančni prelaz u našoj zemlji. 0 Naselje i njegova okolina  bogati su arheološkim nalazištima. Od oko devetnaest arheoloških lokaliteta iz različitih vremenskih perioda, lokalitet Crkvine iz prve polovine XIII veka registrovano je kao kulturno dobro od velikog značaja. Prvi pisani trag o...
Velebit  Naselje Velebit se nalazi na obodu lesne zaravni na nadmorskoj visini od 106 m, a sa glavnim putem Kanjiža - Senta je povezan preko Zimonića. Današnji Velebit je mlado, plansko osnovano naselje na čijem su području nađeni  tragovi drevnih civilizacija, kultura (Bakreno, bronzano doba). Naselje se formiralo posle Prvog svetskog rata za potrebe kolonizovanog stanovništva, na čije poreklo...
Na 23 km od Kanjiže ušuškalo se Totovo selo, prava oaza zelenila i tišine. Postanak naselja, o čemu svedoči njegov naziv, je u vezi sa nekadašnjim zemljoposednikom Tot Jožefom koji je u blizini svog salaša isparcelisao oranice i prodao, delom podelio svojim nadničarima i bezemljašima. Kasnije, 1905. godine je izgrađena crkva, a dvadesetih godina XX veka sagrađena je i škola i žandarmenijska...
Orom Naselje Orom je naziv dobilo po svom geografskom položaju na vrhu Telečkog lesnog platoa, koje lokalno stanovništvo mađarske narodnosti od davnina naziva „orom“. Godine 1889.  Orom je postao samostalno naselje. U formiranju sela presudni uticaj su imali železnička stanica, raskrsnica raznih puteva i osnovna škola. Železnička stanica je postavljena na mesto gde kolski put Kanjiža–Čantavir–...
Okolina današnjeg Trešnjevca je bila nastanjena još u praistorijsko doba, za vreme neolita. O tome svedoči arheološki materijal u blizini Osnovne škole. Prvi pisani dokumenti o srednjovekovnom naselju potiču iz 1271. godine pod nazivom Feel-ADRIAN, Gornji Adorjan, gde su postojali i manastiri. Današnje naselje se razvilo sredinom prošlog veka, kolonizacijom uzgajivača duvana i pastira. Vodeća...
Adorjan je jedan od najstarijih naselja cele Bačke koje se po najnovijim istraživanjima spominje već 1198. godine u jednom pisanom dokumentu pod nazivom Adryan u Bodroškoj županiji pored Tise. Ovo naselje se sastojalo u srednjem veku od dva sela: od Gornjeg i Donjeg Adorjana  i imao je više manastira (Sveti Martin, Sveti Đorđe i Sveti Nikola i manastir Bogorodice). Sadašnje selo je staro oko sto...

Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma