Orom, Doline i Novo Selo

Orom

Naselje Orom je naziv dobilo po svom geografskom položaju na vrhu Telečkog lesnog platoa, koje lokalno stanovništvo mađarske narodnosti od davnina naziva „orom“.

Godine 1889.  Orom je postao samostalno naselje. U formiranju sela presudni uticaj su imali železnička stanica, raskrsnica raznih puteva i osnovna škola. Železnička stanica je postavljena na mesto gde kolski put Kanjiža–Čantavir–Topola prelazi preko pruge. Pored škole su građeni mlinovi, trgovine, krčma, itd.

 

Vetranjača u Oromu 

 

Doline

Doline leže na najudaljijenem mestu od centra opštine Kanjiža. Formirala se gusta mreža salaša već u prošlom veku, a kasnije je izgrađena i železnička pruga i mala stanica, škola i čarda. Od 1948. godine se vodi kao samostalno naselje. Prirodni uslovi poljoprivrede su veoma povoljni i mehanizacija je na visokom nivou.

U okolini se od ostalih mesta izdvaja farma papagaja gde je smešteno više od 200 reprezentativnih ptica iz svih krajeva sveta.

Novo Selo

Novo Selo je najmlađe naselje kanjiške opštine. Nastalo je na području nekadašnjih velikih imanja, na čijim teritorijama su se posle 1945. formirala poljoprivedna dobra, a naselje je upravo nastalo iz potreba  zemljoradnika koji su na njima dobili posao. 

 

(Izvor: www.kanjiza.rs)


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma