Pešačke i biciklističke ture

Preporučujemo Vam sledeće rute za pešačenje:   Pešačke ture – u okolini Kanjiže 1. Čudesni bunar – na Jarašu (4 sata) 2. Šetališna staza “Tiski cvet“ (2 sata)   Za savet i pomoć stoji Vam na raspolaganju: Društvo ljubitelja prirode iz Kanjiže Predsednik: Huszta Erzsébet e-mail: kanjizatura@gmail.com www.facebook.com/termeszetjaro.egyesulet
Preporučujemo Vam sledeće biciklističke rute:   Biciklističke ture – u okolini Kanjiže 1. Čudesni bunar – na Jarašu (2-3 sata) 2. Velebit (2 x 10 km) (3-4 sata) 3. Trešnjevac – Bergelova humka (2 x 12 km) (3-4 sata) 4. Palićko jezero (2 x 25 km) (4-5 sata) 5. Senta (2 x 25 km) (4-5 sata) 6. Horgoš (2 x 15 km) (3-4 sata) 7. Horgoš + (2 x 20 km) (4-5 sata) 8. Jezero “Sarvaš“ kod...

Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma