Pešačke ture

Preporučujemo Vam sledeće rute za pešačenje:

 

Pešačke ture – u okolini Kanjiže

1. Čudesni bunar – na Jarašu (4 sata)

2. Šetališna staza “Tiski cvet“ (2 sata)

 

Za savet i pomoć stoji Vam na raspolaganju:

Društvo ljubitelja prirode iz Kanjiže
Predsednik: Huszta Erzsébet
  Na pašnjaku, 6 km od Kanjiže, 1907. godine bila su dva arteška bunara, radi napajanja stoke. S obzirom na povećane potrebe, pastiri su se obratili gradskim vlastima sa molbom da se izbuše još dva bunara. Već u maju 1908. godine bio je izbušen novi bunar. Voda iz tog bunara je imala žućkastu boju, a iz cevi je izlazio zapaljiv gas. Takve karakteristike vode su bile dovoljne da nastanu razne...
Na samoj obali reke Tise, u okrilju šumarka, nalazi se šetališna i biciklistička staza nazvana po jedinstvenom prirodnom fenomenu cvetanja reke Tise.  Za vreme rojenja ovog insekta u prvoj polovini juna, se upravo sa ovog mesta može najpotpunije doživeti ovaj jednistveni događaj. Šetališna staza "Tiski cvet"  se proteže duž  glavnog magistralnog pravca Subotica – Kanjiža na samom ulasku u naselje...

Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma