Položaj

Opština Kanjiža pripada najsevernijim delovima naše zemlje, zauzimajući deo panonskog basena, na desnoj obali reke Tise.  Nalazi se u Autonomnoj Pokrajini Vojvodina i pripada Severno-banatskom okrugu. Opština se graniči na istoku sa rekom Tisom, odnosno opštinom Novi Kneževac, na jugu sa opštinom Senta,  na zapadu Suboticom, a na severu srpsko-mađarskom granicom.  Udaljenosti od glavnih emitivnih centara je sledeće: 40 km od Subotice, 120 km od Novog Sada i 200 km od Beograda.  

                    

Zauzuma površinu od 399 km2, gde se prostire 12 naselja (Adorjan, Doline, Horgoš, Male Pijace, Mali pesak, Martonoš, Vojvoda Zimonić, Velebit, Trešnjevac, Novo Selo, Orom i Totovo Selo) i centar opštine, naselje Kanjiža.

Pošto ovo područje predstavlja istureni deo državne teritorije, u međunarodnom saobraćaju i robnom prometu kanjiški prostor ima specifičnu funkciju kao pogranična opština i jedna je od najprometnijih izlazno-ulaznih vrata prema srednjoevropskim zemljama. Na teritoriji opštine se nalazi i drumski i železnički prelaz na srpsko-mađarskoj državnoj  granici kod Horgoša i rečni granični prelaz Srbija – Mađarska na reci Tisi kod Kanjiže. 

(Izvor: www.kanjiza.rs)

 


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma