Šetnja na obali reke Tise

Na samoj obali reke Tise, u okrilju šumarka, nalazi se šetališna i biciklistička staza nazvana po jedinstvenom prirodnom fenomenu cvetanja reke Tise.  Za vreme rojenja ovog insekta u prvoj polovini juna, se upravo sa ovog mesta može najpotpunije doživeti ovaj jednistveni događaj.

Šetališna staza "Tiski cvet"  se proteže duž  glavnog magistralnog pravca Subotica – Kanjiža na samom ulasku u naselje.

Na njega se nadovezuje kej izgrađen u drugoj polovini XX veka radi obdrane od izlivanja reke Tise. On je danas omiljeno šetalište Kanjižana i njenih posetilaca u predvečernjim satima prolećnih i letnjih  meseci.

 

 

Rekreacija na Tisi 

Kamp "Tiski cvet" 

Nautički turizam 

Priroda 


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma