Velebit i Vojvoda Zimonjić

Velebit 

Naselje Velebit se nalazi na obodu lesne zaravni na nadmorskoj visini od 106 m, a sa glavnim putem Kanjiža - Senta je povezan preko Zimonića.

Današnji Velebit je mlado, plansko osnovano naselje na čijem su području nađeni  tragovi drevnih civilizacija, kultura (Bakreno, bronzano doba). Naselje se formiralo posle Prvog svetskog rata za potrebe kolonizovanog stanovništva, na čije poreklo ukazuje i sam naziv sela. U ekonomskom životu je od najvećeg značaja Ribarsko gazdinstvo Kapetanski rit.

 

Vojvoda Zimonjić 

Zimonjić se nalazi na dodiru lesne terase i Kanjiškog rita na udaljenosti od 5 km od Kanjiže. Osnovan je između  1921. i 1926. godine kao plansko naselje u blizini važnih kolskih puteva, nekadašnje kanjiške čarde i železničke pruge. Stanovništvo se bavi sa zemljoradnjom ili je zaposleno u kanjiškim preduzećima, a naselje se sastoji od svega nekoliko ulica.

 

(Izvor: www.kanjiza.rs)

 


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma