Verski objekti

Pravoslavna crkva Sv. arhangela Mihaila
  Pravoslavni hram posvećen Svetom arhangelu Mihailu sagrađen je 1775. godine. Nakon nekoliko decenija, 1849. godine, izgoreo je do temelja. Godine 1851. na istom mestu podignuta je današnja crkva, koji je tronosan posle prve generalne obnove 1923. godine od Episkopa bačkog Irineja (Ćirića). Sačuvane su četiri ikone iz prvobitnog hrama koje je  naslikao naš čuveni barokni slikar Teodor Ilić Češljar. Izgubljeni su svi značajni podaci o prvim graditeljima i osnivačima svetinje. Parohija obuhvata sva naseljena opštine Kanjiža: Vojvoda Zimonjić, Velebit, Novo Selo, Orom i Trešnjevac...

Rimokatolička crkva Svetih anđela čuvara – „Velika crkva“
Župa je osnovana 1750. godine, a pre toga, dušebrižništvo su na ovom prostoru obavljali franjevci iz Subotice. Hram je izgrađen 1768. godine. Za vreme borbe za slobodu 1848, prilikom opsade grada hram je izgoreo. Godine 1857. je obnovljen, godine 1911. dograđen i rekonstruisan, a 1934. ponovo ofarban. Unutrašnji prostor je ponovo obnovljen 1992. godine, a od 2002. se kontinuirano vrši spoljna obnova, odnosno zamena krova, uz pomoć lokalne samouprave. Svete mise ima svakog jutra u 6.30, a nedeljom i praznicima i u 8.30, odnosno, i večernja, leti u 18.00, zimi u 17.00 časova. Prijavljene grupe mogu u bilo koje vreme da razgledaju enterijer hrama. Hram, popularno: „Velika crkva”, izgrađena u klasicističkom stilu kasnog baroka i zaista je velika: dužina joj je 62 m, širina 15 m, a zvonik je visok 48,5 m, sa 5 zvona.

Rimokatolički hram Sv. Pavla – „Mala crkva“
Po narodnome – „Mala crkva” stoji na sunčanoj strani Aleje kestenova, na pola puta između „Velike crkve” i železničke stanice. Hram „Svetog Pavla” u Kanjiži je podignut od strane Tereze Tukač u slavu Boga i u spomen svoga muža Pala Tota. Izgradnja je započeta 1912., a završena je 28. maja 1913. godine. Sagrađena u neogotičkom stilu dužina hrama je 23,5 metara, širina 7,5 metara, visina 8,5 metara, a zvonik je visok 35 metara.
Prema podacima iz letopisa hrama, crkva je izgrađena u ulici Sv. Stefana, i to po ceni dugotrajnih borbi, pošto ni tadašnji župnik Maćaš Marton nije želeo, niti je to odobravala nadbiskupijska vlast u Kaloči da se crkva izgradi na ovom mestu, ali udovica je insistirala na lokaciji. Naime, 30-ih godina 20. veka priznala je tadašnjem župniku da je jednog dana u snu od svog preminulog muža dobila nalog da crkvu izgradi na mestu gde će na nekom velikom stablu videti belog goluba.  Ona je goluba videla na mestu gde je potom i dala izgraditi hram” – piše u letopisu hrama. Hram je sa celokupnom opremom koštao 120.000 kruna. Od 1927. godine postoji kao samostalno sveštenstvo, te od 1931. kao župna crkva. U zvoniku se nalazi tri zvona – zvono Sv. Pavla (veliko), zvono Sv. Tereze i zvono Sv. Jovana. Glavni oltar hrama je izrađen od belog kararskog mermera, u obliku triptiha poput gotskih krilatih oltara, sa impozantnim kipom Sv. Pavla. U poprečnom brodu se nalazi sporedni oltar Marije Lurdske, takođe od belog mermera. Na horu se nalaze orgulje izrađene 1911. godine u radionici Jožef Angster i sina, koje su prilagođene stilu hrama.
 
 

 


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma